Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:11:09
bod č. 51. - Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2352/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
nabýt hmotné nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve výběrovém řízení s aukcí č. OOV/028/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 105/1,
- pozemek parc. č. 105/2,
- pozemek parc. č. 105/3, jehož součástí je stavba č. p. 545, obč. vybavenost
včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených pozemků, které tvoří stavba Krásné Pole, č. p. 545, trvalé porosty, zpevněné plochy, betonové rampy, opěrná zídka, venkovní schodiště, septik, betonová jímka, přípojka kanalizace, přípojka vody a plynu, vodoměrná a kanalizační šachta a oplocení včetně vrat,
za podmínek stanovených v “Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OOV/028/2018 a jeho podmínkách”, včetně složení kauce ve výši 355.000,-- Kč, za nejvyšší možné podání dle důvodové zprávy
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2352/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
nabýt hmotné nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve výběrovém řízení s aukcí č. OOV/029/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 30/1,
- pozemek parc. č. 30/2, 
- pozemek parc. č. 30/3,
- budova Hošťálkovice č. p. 398, jiná stavba, na pozemku parc. 29/2 a 30/2
včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených pozemků a budovy, které tvoří trvalé porosty, zpevněné plochy, opěrná zeď, předložené schodiště, oplocení, plechová kolna, přípojky inženýrských sítí - voda, kanalizace, plyn, elektro,
za podmínek stanovených v “Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OOV/029/2018 a jeho podmínkách”, včetně složení kauce ve výši 400.000,-- Kč, za nejvyšší možné podání dle důvodové zprávy
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Nehlasoval
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro