Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:09:58
bod č. 23. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2351/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih

2351/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek p.p.č. 100/7

- pozemek p.p.č. 107/11

- část pozemku p.p.č. 100/24 o výměře 611 m2, díl a, 
včetně stavby chodníku

- část pozemku p.p.č. 100/25 o výměře 353 m2, díl c

- část pozemku p.p.č. 100/32 o výměře 480 m2, díl e

dle geometrického plánu č. 3445-18b/2018, vyhotoveného pro 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, sloučené a nově označené 
jako pozemek p.p.č. 100/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2415 
m2 

za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně 
parkovacích ploch za podmínek:

- ke vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí 
lhůty stanovené pro udržitelnost projektu statutárního 
města Ostravy "Izolační zeleň města Ostravy - 02" - do 
06/2019, 

-  vyřazení pozemku p.p.č. 100/24 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
 z kategorie místní komunikace,

-  zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vydá k prodeji 
pozemků souhlasné stanovisko

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2351/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města směnit

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, dle návrhu 
geometrického plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:

- část pozemku p.p.č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou jako 
pozemek p.p.č. 100/49

- část pozemku p.p.č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou jako 
pozemek p.p.č. 100/51

- část pozemku p.p.č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou jako 
pozemek p.p.č. 1431/2 včetně příslušenství 
(kanalizační přípojky), 


pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:  

- pozemek p.p.č. 100/35

- část pozemku p.p.č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle 
návrhu geometrického plánu č. 3445-18a/2018, 
vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou 
jako pozemek p.p.č. 100/50, ost. plocha, jiná plocha

za

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví Lidl 
Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 
1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, dle návrhu geometrického 
plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, a to: 

- část pozemku p.p.č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou 
jako pozemek p.p.č. 100/52 

- část pozemku p.č.st. 6452 o výměře 535 m2, nově označenou jako 
pozemek p.č.st. 6452/2 


za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně 
parkovacích ploch za podmínek:

- ke vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty 
stanovené pro udržitelnost projektu statutárního města 
Ostravy "Izolační zeleň města Ostravy - 02" - do 06/2019,

-  zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vydá ke směně 
pozemků souhlasné stanovisko

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro