Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:08:07
bod č. 19. - Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2347/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 1111/45

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2347/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města prodat 
- pozemek parc. č. 753/2 
- pozemek parc. č. 753/3
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2347/ZM1418/36          .....             32
3) rozhodlo
o záměru města směnit

pozemek parc. č. 3611/3, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

za

části pozemků ve vlastnictví společnosti Porsche Immobilien CZ 
spol. s r.o., se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře, 
150 00 Praha 5, IČO 471 19 004:

- a to část pozemku parc. č. 2221/3 o výměře 10 m2 
označená jako díl a)

- část pozemku parc. č. 2243/4 o výměře 7 m2 označená jako 
díl b),

sloučené a nově označené dle geometrického plánu č. 
5594-131/2016 pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava jako 
pozemek parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro