Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:02:31
bod č. 14. - Návrh na svěření stojanů na kola městským obvodům Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2342/ZM1418/36          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený městským obvodům dle ustanovení čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
a to:

Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 13.227,72 Kč
- Křižovatka 28. října x Výstavní - 3 ks

Městskému obvodu Stará Bělá
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 13.227,72 Kč
- Blanická, hřbitov - 3 ks

Městskému obvodu Ostrava-Jih
9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 39.683,16 Kč
- ZŠ Provaznická, hlavní vstup - 3 ks
- ZŠ Provaznická, hřiště - 3 ks
- Zdeňka Chalabaly - 3 ks

2342/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městským obvodům Mariánské Hory a 
Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih, dle ustanovení 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro