Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 15:01:29
bod č. 12. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2340/ZM1418/36          .....             32
1) rozhodlo
zrušit své usnesení č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 
bod 2) a 3), kterým zastupitelstvo města rozhodlo o záměru města 
prodat a o záměru města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2340/ZM1418/36          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava, a to pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Polanka nad Odrou:

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 
m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, díl b), o výměře 
1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle 
geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako 
pozemek parc. č. 30/3, zahrada

- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 
m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, díl d), o výměře 
1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle 
geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako 
pozemek parc. č. 31/4, zahrada

- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle 
geometrického plánu č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc. č. 1575/4, zahrada

- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle 
geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc. č. 1631/7, zahrada

- část pozemku parc. č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, jiná 
plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná 
plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná 
plocha

- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, jiná 
plocha

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle 
geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc. č. 1725/13, zahrada

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle 
geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako 
pozemek parc. č. 1725/14, zahrada

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná 
plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná 
plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná 
plocha

- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2
- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2
- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2
- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2

Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, 
sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26

a zároveň si vyhrazuje právo darovat i více 
uvedených pozemků nebo i všechny tyto pozemky. Dále si 
vyhrazuje právo tento záměr daru kteréhokoliv z těchto 
pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků nebo i všech 
uvedených pozemků) kdykoliv zrušit.
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
ČSSD (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro