Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:56:40
bod č. 49. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2338/ZM1418/36          .....             46
1) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid. č. 3012/2017/ŠaS ze dne 
6.10.2017 s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

2338/ZM1418/36          .....             46
2) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid. č. 3013/2017/ŠaS ze dne 
6.10.2017 s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

2338/ZM1418/36          .....             46
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ÚZ 2003, ORJ 161 o 506 tis. Kč

zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 506 tis. Kč

2338/ZM1418/36          .....             46
4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro