Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:51:10
bod č. 45. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2334/ZM1418/36          .....             46
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a výnosu daně z 
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy 
a sportu příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu, a to ve výši dle 
uvedené přílohy č. 1, a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu a přílohy č. 5 v případě 
nesplnění podmínky žadatelem FC Vítkovice 1919, z.s., IČ: 
228 81 425

2334/ZM1418/36          .....             46
2) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a výnosu daně z 
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy 
a sportu žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 
2) předloženého materiálu a dle důvodové zprávy a 
z věcných důvodů

2334/ZM1418/36          .....             46
3) rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a výnosu daně z 
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy 
a sportu žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 
3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy z 
důvodu vyřazení žádostí z výběrového 
řízení pro nesplnění formálních 
náležitostí

2334/ZM1418/36          .....             46
4) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) 
tohoto usnesení a dle přílohy č. 4) předloženého 
materiálu.

2334/ZM1418/36          .....             46
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje
nákup ostatních služeb
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7502, ORJ 180     o    50 tis. Kč

- snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161     o 14 800 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161     o 8 480 tis. Kč
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161     o 4 500 tis. Kč  

investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161     o 1 870 tis. Kč

2334/ZM1418/36          .....             46
6) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro