Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:41:43
bod č. 40. - Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence pro rok 2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2324/ZM1418/36          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti 
sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 1 a č. 2 a o uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí účelových dotací dle 
návrhu uvedeného v příloze č. 5 se subjekty 
uvedenými v příloze č. 1 a 2 předloženého 
materiálu,

- o neposkytnutí účelové dotace v oblasti 
protidrogové prevence dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu z důvodu, který je uveden ve stejné 
příloze.

2324/ZM1418/36          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180               
  o    4 600 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      297 tis. Kč

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o    1 436 tis. Kč

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      939 tis. Kč

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      629 tis. Kč

investiční transfery
na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      458 tis. Kč

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      129 tis. Kč

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      427 tis. Kč

na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 180               
              o      285 tis. Kč

2324/ZM1418/36          .....             30
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval