Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 14:40:16
bod č. 24. - Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,p.o., dle příl.č.1 a jejich financování z rozpočtu Statutárního města Ostrava - z fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2322/ZM1418/36          .....             34
1) schvaluje
a) realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města 
Ostravy (dle přílohy č.2), a to:

- Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny 
dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích

- MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového 
pláště, výměna oken a dveří

b) realizaci financování akcí dle bodu a) tohoto 
usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

2322/ZM1418/36          .....             34
2) schvaluje
a) převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové 
výši 72.500 tis. Kč na realizaci akcí takto:

- Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny 
dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích ve 
výši 11.000 tis. Kč (ORG 6215)

- MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového 
pláště, výměna oken a dveří ve výši 
61.500 tis. Kč (ORG 6219)

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

2322/ZM1418/36          .....             34
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava

na § 3599, pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                
        o 72.500 tis. Kč

- zvýší

- kapitálové výdaje odboru investičního

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6215, ORJ 230         
   o 11.000 tis. Kč

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6219, ORJ 230         
   o 61.500 tis. Kč

2322/ZM1418/36          .....             34
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 20.07.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval