Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 11:21:11
bod č. 39. - Prohlášení projektu "Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě - Porubě" za záležitost zvláštního významu
(Poznámka: Předkládají: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora a Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2319/ZM1418/36          .....             35
1) rozhodlo
v souladu s čl. 22 písm. a) odst. 2 bod 2.2 obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy o tom, že 
projekt Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě - Porubě, je 
záležitostí zvláštního významu v 
oblasti životního prostředí a dopravy statutárního 
města Ostravy, a to z důvodů dle důvodové zprávy
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 34 Proti: 7 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Zdržel se
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro