Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 10:45:28
bod č. 38. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt: 1) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská", 2) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší", 3) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a 4) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2317/ZM1418/36          .....             35
1) souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 - 2020 dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 
66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho 
zprostředkujícího subjektu - Centra pro regionální rozvoj České republiky, na 
projekt "ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská" ve výši 4.038.030,37 Kč, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s 
podmínkami uvedenými  v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu

2317/ZM1418/36          .....             35
2) souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 - 2020 dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 
66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho 
zprostředkujícího subjektu - Centra pro regionální rozvoj České republiky, na 
projekt "ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší" ve výši 3.478.123,84 Kč, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s 
podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu
 
2317/ZM1418/36          .....             35
3) souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 - 2020 dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 
66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho 
zprostředkujícího subjektu - Centra pro regionální rozvoj České republiky, na 
projekt "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova" ve výši 2.944.530,24 Kč, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s 
podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu

2317/ZM1418/36          .....             35
4) souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 2014 - 2020 dle podmínek 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 
66002222, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 
15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra pro 
regionální rozvoj České republiky, na projekt "ITI - 
Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště 
Škrobálkova" ve výši 3.585.162,05 Kč, dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínky 
souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v 
části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou 
č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro