Zasedání č. 201805 - 36. zasedání zastupitelstva města Dne 20.06.2018 09:49:20
bod č. 29. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet
(Poznámka: Předkládají: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2308/ZM1418/36          .....             29
1) schvaluje
a) "Zprávu o hospodaření statutárního města 
Ostrava za rok 2017 - závěrečný účet" včetně 
tabulkových příloh

b) finanční vypořádání se státním 
rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 12 
předloženého materiálu) a s příspěvkovými 
organizacemi

2308/ZM1418/36          .....             29
2) souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad

2308/ZM1418/36          .....             29
3) projednalo
a) ponechání nevyčerpaných účelových 
prostředků k využití v roce 2018 příspěvkovým 
organizacím dle přílohy č. 21

b) informaci o majetku města

2308/ZM1418/36          .....             29
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- nedaňové příjmy

na § 6402, pol. 2229,ORJ 120, ÚZ 6402, org. 34 o 25 tis. Kč
                                           org. 35 o 44 tis. Kč
                                           org. 38 o 146 tis. Kč
                                           org. 43 o 6 tis. Kč
                                           org. 81 o 40 tis. Kč
                                           org. 4212 o 458 tis. Kč
                                           org. 4214 o 120 tis. Kč
                                           org. 4250 o 30 tis. Kč
                                           org. 4245 o 353 tis. Kč
                                           org. 4270 o 244 tis. Kč
                                           org. 4241 o 5 tis. Kč
                                           org. 4234 o 919 tis. Kč

na § 4358, pol. 2229, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170 o 319 tis. Kč

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na § 6402, pol. 2222, ORJ 120, ÚZ 98071 o 1 746 tis. Kč

                          ÚZ 98008 o 18 tis. Kč


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
příjmy

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 503 o 92 tis. Kč
                                  org. 507 o 25 tis. Kč
                                  org. 508 o 31 tis. Kč
                                  org. 511 o 5 tis. Kč
                                  org. 512 o 13 tis. Kč
                                  org. 513 o 9 tis. Kč
                                  org. 515 o 12 tis. Kč
                                  org. 517 o 59 tis. Kč
                                  org. 518 o 1 tis. Kč
                                  org. 520 o 7 tis. Kč
                                  org. 521 o 43 tis. Kč
                                  org. 522 o 21 tis. Kč
                                  org. 524 o 2 tis. Kč

- převody mezi fondy

na § 6330, pol. 4139, ORJ 120, ÚZ 6402 o 103 tis. Kč

                 ORJ 132, ÚZ 6402 o 915 tis. Kč


- běžné výdaje

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 915 tis. Kč

                  ORJ 272 o 103 tis. Kč

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč

                          ÚZ 14032 o 1 tis. Kč

                          ÚZ 13011 o 825 tis. Kč

                  ORJ 120 o 372 tis. Kč

na § 6409, pol. 5909, ORJ 120, ÚZ 13305 o 319 tis. Kč


- neinvestiční transfery

na § 6402, pol. 5331, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 36 o 103 tis. Kč
                                  org. 37 o 53 tis. Kč
                                  org. 39 o 8 tis. Kč
                                  org. 40 o 184 tis. Kč
                                  org. 41 o 158 tis. Kč
                                  org. 4240 o 95 tis. Kč
                                  org. 4251 o 3 tis. Kč
                                  org. 4215 o 116 tis. Kč
                                  org. 4254 o 28 tis. Kč
                                  org. 82 o 23 tis. Kč
                                  org. 83 o 18 tis. Kč
                                  org. 84 o 46 tis. Kč

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 13010 o 12 tis. Kč


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 502 o 189 tis. Kč
                                  org. 504 o 428 tis. Kč
                                  org. 505 o 815 tis. Kč
                                  org. 506 o 155 tis. Kč
                                  org. 509 o 6 tis. Kč
                                  org. 510 o 1 054 tis. Kč
                                  org. 514 o 2 tis. Kč
                                  org. 516 o 4 tis. Kč
                                  org. 519 o 22 tis. Kč
                                  org. 523 o 5 tis. Kč

z v y š u j e

- financování

na pol. 8115, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč
                   o 240 tis. Kč

- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč

s n i ž u j í

- neinvestiční výdaje

na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 12 tis. Kč


Městské obvody celkem

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - výdaje

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 320 tis. Kč

- zvýší financování na pol. 8115 o 320 tis. 
Kč


Městské obvody celkem

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o 2 680 tis. Kč

- sníží financování na pol. 8115 o 2 680 tis. Kč                                
 
2308/ZM1418/36          .....             29
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro