Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 13:04:48
bod č. 45. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2296/ZM1418/35          .....             33

1) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue program, z. s., IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,- Kč pro účely projektu The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na Sumatře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 
2296/ZM1418/35          .....             33

2) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, z. s., IČO: 22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Derbianus Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

3) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 26/17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu TSNM projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského ve Vietnamu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

4) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v oblasti Centrální Jáva v Indonésii dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

5) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife Conservation, IČO: 26-2887967, PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

6) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Chráníme mořské želvy z.s., IČO: 06608477, Velkoveská 81, 250 72 Předboj dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely programu Mořskéželvy.cz/Chráníme mořské želvy.cz - ochrana mořských želv v Indonésii na Borneu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

7) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, IČO: AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan Baru; Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrany jeho přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

8) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s., IČO: 02389355, se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Green-books.org - poskytování dětských knih o zvířatech, rostlinách a přírodě v indonéském jazyce v Indonésii, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
 

2296/ZM1418/35          .....             33

9) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Reintrodukce a ochrana kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

10) rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH, IČO: DE811745996, se sídlem Pfaffendorfer St. 29, 04105 Leipzig, Germany dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu


2296/ZM1418/35          .....             33

11) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování

pol. 8115, ORJ 120 .............................................. o 460 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery

§ 3741, pol. 5222, ORJ 300 .................................. o 225 tis. Kč


- zvyšují peněžní dary do zahraničí

§ 3741, pol. 5531, ORJ 300 .................................. o 235 tis. Kč


2296/ZM1418/35          .....             33

12) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 11) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro