Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 13:03:07
bod č. 62. - Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a zahájit jednání o koupi pozemků
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2293/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
nekoupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to:

- pozemek p.č. 114/112,
- pozemek p.č. 114/34,
- pozemek p.č. 115/1,
- pozemek p.č. 113/2,
- pozemek p.č. 422/2,
- pozemek p.č. 117,
- pozemek p.č. 114/1

od:

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND,

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 274 37 558


2293/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
zahájit jednání o koupi:
- části pozemku p.č. 114/112 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava o výměře cca 500 m2, která bude dotčena investiční stavbou města "Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Otova", a to dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu,

od:

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND,
AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 274 37 558


2293/ZM1418/35          .....             32

3) rozhodlo
zahájit jednání o koupi pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to:

- pozemek p.č.st. 657,
- pozemek p.č. 388/1, 
- pozemek p.č. 388/2,
- pozemek p.č. 393/1,
- pozemek p.č. 414/4,
- pozemek p.č. 421/29,
- pozemek p.č. 421/36,
- pozemek p.č. 530,

od:

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND,

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 274 37 55

za cenu obvyklou ve výši 9.326.600,-Kč dle znaleckého posudku č. 2361-04/2018 ze dne 27. 1. 2018.
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro