Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 13:01:30
bod č. 40. - Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2289/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 947/5

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


2289/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 947/8

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

2289/ZM1418/35          .....             32

3) projednalo
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1663 stojící na pozemku parc. č. 947/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem Jindřišská 939/20 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998 učiněnou podle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


2289/ZM1418/35          .....             32

4) rozhodlo
že nevyužije předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě č. p. 1663 stojící na pozemku parc. č. 947/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem Jindřišská 939/20 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro