Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:57:07
bod č. 30. - Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2279/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXza sjednanou kupní cenu ve výši 237.222,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3. předloženého materiálu
 

2279/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
neprodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
a) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,    IČO: 294 58 366  za  kupní cenu ve výši 222.000,- Kč 
b) XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXXXX    za kupní cenu ve výši 202.078,- Kč
c) XXXXXX XXXXXXXXXX,  bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro