Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:54:13
bod č. 25. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2274/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
nekoupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2993/4 od vlastníka XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu požadovanou ve výši 448.200,00 Kč


2274/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2993/4 od vlastníka XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 220.610,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2274/ZM1418/35          .....             32

3) rozhodlo
nekoupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1185/6 od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu požadovanou ve výši 10.000,00 Kč


2274/ZM1418/35          .....             32

4) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1185/6 od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu obvyklou ve výši 3.210,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


2274/ZM1418/35          .....             32

5) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2274/ZM1418/35          .....             32

6) rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro