Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:51:27
bod č. 23. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2272/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 540/19, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 19.027,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2272/ZM1418/35          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 540/19, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví


2272/ZM1418/35          .....             32

3) rozhodlo
označit pozemek p. p. č. 540/19, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví


2272/ZM1418/35          .....             32

4) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to spoluvlastnické podíly pozemků:- p. p. č. 292/1- p. p. č. 292/18- p. p. č. 292/8
od podílových spoluvlastníků:- XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16)- XXXXXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16)- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)
za cenu obvyklou v celkové výši 240.133,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro