Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:49:41
bod č. 18. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2267/ZM1418/35          .....             32

1) rozhodlo
směnit
níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 


- pozemek p. č. st. 1471, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1357, bydlení, včetně příslušenství (vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/57) 

za

níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví Charity Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 449 40 989, a to:

- budovu č. p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 1545 včetně příslušenství (plynovodní přípojky a telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/28) 


a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu     


2267/ZM1418/35          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit budovu č.p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 1545 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou budovu do svého vlastnictví


2267/ZM1418/35          .....             32

3) rozhodlo
označit budovu č.p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 1545 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou budovu do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro