Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:49:16
bod č. 17. - Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu Slezská Ostrava a svěření městskému obvodu Stará Bělá
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2266/ZM1418/35          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,

pozemek p.p.č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Muglinov, obec Ostrava


2266/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,

pozemek p.p.č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Muglinov, obec Ostrava


2266/ZM1418/35          .....             32

3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění:

pozemek parc.č. 43 - lesní pozemek

a část pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle GP č. 3287-103/2016 jako parc.č. 56/4 o výměře 469 m2

vše v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění funkcí lesa


2266/ZM1418/35          .....             32

4) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění:

pozemek parc.č. 43 - lesní pozemek

a část pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle GP č. 3287-103/2016 jako parc.č. 56/4 o výměře 469 m2

vše v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění funkcí lesa


2266/ZM1418/35          .....             32

5) rozhodlo
odejmout městskému obvodu Slezská Ostrava, v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nemovité věci:

pozemek p.č.st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 346, bydlení,

pozemek p.č.st. 354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 345, bydlení,

pozemek p.č.st. 355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 344, bydlení,

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro