Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:48:53
bod č. 16. - Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu Hrabová a detektorů požáru a detektorů oxidu uhelnatého městským obvodům
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2265/ZM1418/35          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:


Městskému obvodu Hrabová

- Cyklostezka (SO 01) na pozemku parc. č. 2597/6 - asfaltová část cyklostezky v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava, pod inventárním číslem 158038 v pořizovací hodnotě 717.923,82 Kč


Městkým obvodům detektory požáru a oxidu uhelnáteho

Městskému obvodu Hošťálkovice

Honeywell XS 100- CS     - 7 ks - v pořizovací hodnotě 2 491,44 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 7 ks - v pořizovací hodnotě 4 954,95 Kč


Městskému obvodu Hrabová

Honeywell XS 100- CS     - 222 ks - v pořizovací hodnotě 78 570,24 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 81 ks - v pořizovací hodnotě 57 335,85 Kč


Městskému obvodu Michálkovice

Honeywell XS 100- CS     - 100 ks - v pořizovací hodnotě 35 392,00 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 90 ks - v pořizovací hodnotě 63 706,50 Kč


Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Honeywell XS 100- CS     - 300 ks - v pořizovací hodnotě 106 176,00 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 500 ks - v pořizovací hodnotě 353 925,00 Kč


Městskému obvodu Nová Ves

Honeywell XS 100- CS     - 10 ks - v pořizovací hodnotě 3 539,20 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 1 ks - v pořizovací hodnotě 707,85 Kč


Městskému obvodu Petřkovice

Honeywell XS 100- CS     - 30 ks - v pořizovací hodnotě 10 617,60 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 28 ks - v pořizovací hodnotě 19 819,80 Kč


Městskému obvodu Polanka nad Odrou

Honeywell XS 100- CS     - 6 ks - v pořizovací hodnotě 2 123,52 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 6 ks - v pořizovací hodnotě 4 247,10 Kč


Městskému obvodu Poruba

Honeywell XS 100- CS  - 702 ks - v pořizovací hodnotě 248 451,84 Kč


Městskému obvodu Proskovice

Honeywell XS 100- CS   - 25 ks - v pořizovací hodnotě 8 848,00 Kč

Honeywell XC 100 D-CS  - 3 ks - v pořizovací hodnotě 2 123,55 Kč


Městskému obvodu Radvanice a Bartovice

Honeywell XS 100- CS     - 163 ks - v pořizovací hodnotě 57 688,96 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 267 ks - v pořizovací hodnotě 188 995,95 Kč


Městskému obvodu Slezská Ostrava

Honeywell XS 100- CS     - 1051 ks - v pořizovací hodnotě 371 969,92 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 304 ks - v pořizovací hodnotě 215 186,40 Kč


Městskému obvodu Svinov

Honeywell XS 100- CS     - 126 ks - v pořizovací hodnotě 44 593,92 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 126 ks - v pořizovací hodnotě 89 189,10 Kč


Městskému obvodu Třebovice

Honeywell XS 100- CS     - 27 ks - v pořizovací hodnotě 9 555,84 Kč

Honeywell XC 100 D-CS   - 27 ks - v pořizovací 19 111,95 Kč


Městskému obvodu Vítkovice

Honeywell XC 100 D-CS   - 190 ks - v pořizovací hodnotě 134 491,50 Kč


2265/ZM1418/35          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským obvodům dle ust. čl. 9 odst.1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


2265/ZM1418/35          .....             32

3) svěřuje
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, kladného rozhodnutí o svěření majetku městským obvodům


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 15.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro