Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 12:46:45
bod č. 57. - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s. na uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2261/ZM1418/35          .....             46

1) rozhodlo
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře mezi statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Českým svazem ledního hokeje z.s. dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., IČO 00536440, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9-Libeň na zajištění Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a Českým svazem ledního hokeje z.s. dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu


2261/ZM1418/35          .....             46

2) ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 15 mil. Kč na uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro