Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 10:55:32
bod č. 54. - Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)
(Poznámka: pan Juroška hlasoval proti)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2257/ZM1418/35          .....             35

1) schvaluje
doplněk č. I Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


2257/ZM1418/35          .....             35

2) schvaluje
doplněk č. I Jednacího řádu výborů zastupitelstva města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2257/ZM1418/35          .....             35

3) ukládá
vedoucí odboru legislativního a právního, Magistrátu města Ostravy, vydat úplná znění Jednacího řádu zastupitelstva města a Jednacího řádu výborů zastupitelstva města


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 01.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 30 Proti: 9 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 11
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Proti Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Proti
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Proti
Ing. Ivan Tomášek : Nehlasoval
nez. (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro