Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 10:04:36
bod č. 9. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018"
(Poznámka: hlasování s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2249/ZM1418/35          .....             35

1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a  poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na financování z programu Program podpory zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 na projekt "Fit park ve Staré Bělé" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

o přijetí dotace od poskytovatele Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na projekt na projekt "Fit park ve Staré Bělé" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


2249/ZM1418/35          .....             35

2) souhlasí
s tím, že majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě smlouvy uvedené v příloze č. 1 nebude po dobu 5 let od ukončení realizace projektu zcizen dle čl. V, bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval