Zasedání č. 201804 - 35. zasedání zastupitelstva města Dne 23.05.2018 09:49:50
bod č. 3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Tour 4 Change"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2243/ZM1418/35          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši

100 000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90 Jirny,

IČO: 227 24 389, na organizační zajištění projektu "Tour 4 Change" dle přílohy č. 1 a Důvodové zprávy předloženého materiálu.


2243/ZM1418/35          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč


- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč


2243/ZM1418/35          .....             35

3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


2243/ZM1418/35          .....             35

4) ukládá
Radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nepřítomen Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro