Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:32:32
bod č. 57. - Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova" v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2232/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
uzavřít kupní smlouvu na základě níž by mělo 
statutární město Ostrava koupit pozemek parc. č. 3613 zahrada v 
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Státního pozemkového úřadu, podle § 10 odst. 3 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj,

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, IČO: 01312774


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2232/ZM1418/34          .....             32
2) rozhodlo,
že město jako kupující za účelem koupě dle bodu 1) tohoto 
usnesení zaplatí prodávajícímu zálohu 
10 % z kupní ceny tj. 65.527,- Kč, a to nejpozději 5 dní před 
uzavřením kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro