Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:30:40
bod č. 52. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2230/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku p.p.č. 728/2 o výměře 73 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

- část pozemku p.p.č. 736/100 o výměře 26 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

- část pozemku p.p.č. 736/100 o výměře 2412 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

- část pozemku p.p.č. 736/296 o výměře 136 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

viz příloha č. 1 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

2230/ZM1418/34          .....             32
2) si vyhrazuje
právo rozhodnout o prodeji pozemků svěřených městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky uvedených v bodu 1) 
tohoto usnesení, v souladu s čl. 7 odst. (3) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
úplné znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro