Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:20:50
bod č. 28. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2223/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 215/13, ost. plocha, zeleň o výměře 476 m2 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Ostrava-Jih, dle geodetického zaměření pozemku, které je 
přílohou č. 1/3 předloženého materiálu   

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit     

2223/ZM1418/34          .....             32
2) rozhodlo,
že město nemá záměr směnit

nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Stará Bělá, a to:

- část pozemku parc.č. 31/1 o výměře 520 m2, dle zákresu 
ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého 
materiálu

za

nemovité věci v  k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
ve vlastnictví Vladimíra Sošky, Mitrovická 
410/215, 724 00 Stará Bělá, to:

- pozemek parc.č. 3003/1
- podíl ve výši 8/80 k pozemku parc.č. 3028/1 
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro