Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:20:08
bod č. 26. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu Poruba
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2221/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z vlastnictví paní 
Zdeňky Bártové, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX 
XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu v celkové výši 966.090,- Kč, z toho:
- cena sjednaná pozemku parc.č. 3624/24 činí 870.450,- Kč- cena sjednaná 
pozemku parc.č. 4422/8   činí   86.240,- Kč- cena sjednaná pozemku parc.č. 
4422/10 činí     9.400,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2221/ZM1418/34          .....             32
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava uvedené v bodě 1) návrhu tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, 
dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedené věci do svého vlastnictví

2221/ZM1418/34          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) 
písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do 
svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro