Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:15:24
bod č. 17. - Návrh na záměr města nedarovat části nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2212/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo,
že město nemá záměr darovat část nemovité věci:a to část pozemku p.p.č. 200/1 
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, který je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,
manželům XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození 
XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX Ostrava

2212/ZM1418/34          .....             32
2) rozhodlo,
že město nemá záměr darovat část nemovité věci:a to část pozemku p.p.č. 200/1 
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, který je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava
manželům XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, rok 
narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX Ostrava

2212/ZM1418/34          .....             32
3) rozhodlo,
že město nemá záměr darovat část nemovité věci:a to část pozemku p.p.č. 200/1 
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, který je 
přílohou č. 2 tototo materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava
XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX 
XX Ostrava

2212/ZM1418/34          .....             32
4) rozhodlo,
že město nemá záměr darovat část nemovité věci:a to část pozemku p.p.č. 200/1 
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, který je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava
manželům XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXXXXX, rok narození 
XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro