Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:15:04
bod č. 16. - Návrh na svěření pozemků městským obvodům: Nová Ves, Vítkovice, Moravská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření městskému obvodu Vítkovice, odejmutí a neodejmutí pozemků městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2211/ZM1418/34          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění pozemky:

p.p.č. 492/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 469/12- ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 469/11- ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
2) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění pozemky:

p.p.č. 492/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 469/12- ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 469/11- ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění pozemky:

parc.č. 973/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 1252/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
4) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění pozemky:

parc.č. 973/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 1252/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
5) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění pozemky:

parc.č. 1581/1- ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 1581/110 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 1581/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc.č. 1581/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
6) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění pozemky:

parc.č. 1581/1- ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 1581/110 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc.č. 1581/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc.č. 1581/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
7) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění pozemek:

p.p.č. 153/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
8) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v platném znění pozemek:

p.p.č. 153/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
9) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemek parc.č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
10) rozhodlo
neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemek parc.č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
11) rozhodlo
odejmout městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů pozemky:

p.p.č. 1490/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 1490/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava

2211/ZM1418/34          .....             32
12) rozhodlo
neodejmout městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů pozemky:

p.č.st. 4311, p.p.č. 351/8, p.p.č. 351/16, p.p.č. 351/17, p.p.č. 351/18, 
p.p.č. 351/19, p.p.č. 501/3, p.p.č. 1009/7, p.p.č. 1009/11, p.p.č. 1009/12, 
p.p.č. 1131/2, p.p.č. 1131/4, p.p.č. 1490/3, p.p.č. 1490/5, p.p.č. 1490/6, 
p.p.č. 1490/13 a p.p.č. 1490/14,

vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro