Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:13:45
bod č. 13. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31.12.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2208/ZM1418/34          .....             34
1) schvaluje
dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
2) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Ostravské muzeum, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
3) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
4) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
5) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
6) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
7) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Lidová konzervatoř a Múzická 
škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
8) schvaluje
dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
9) schvaluje
dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
10) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
11) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
12) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 13 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
13) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
14) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
15) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
16) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
17) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
18) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - 
Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 
19 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
19) schvaluje
dodatek č. 13 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
20) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - 
Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 21 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
21) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 
Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
22) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 23 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
23) schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 
právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava - 
Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
24) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 
právnické osoby Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 
předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
25) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 
právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

2208/ZM1418/34          .....             34
26) stanovuje,
že dodatky ke zřizovací listinám příspěvkových 
organizací dle bodu 1) až 25) tohoto usnesení 
podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem 
Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim Babinec
Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro