Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:05:36
bod č. 46. - Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" a "Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2204/ZM1418/34          .....             46
1) souhlasí
a)s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v 
rámci IROP pro projekt "Klíče pro budoucnost našich 
dětí ve školských zařízeních města Ostravy 
II"; identifikační číslo projektu: 117D03G000686;, 
identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0./16_054/0004779; ve 
výši 90 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu, maximálně však v celkové výši 17 
185 242,60 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v 
rámci IROP pro projekt "Integrace handicapovaných a učebna 
pro řemeslné a technické obory"; identifikační 
číslo projektu: 117D03G000659;, identifikační číslo EIS: 
CZ.06.2.67/0.0./16_054/0004956; ve výši 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, maximálně však v 
celkové výši 3 833 741,55 Kč dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

2204/ZM1418/34          .....             46
2) ukládá
odboru školství a sportu
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1a) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 26.04.2020

2204/ZM1418/34          .....             46
3) žádá
ředitele Střediska volného času, Ostrava-Zábřeh, 
příspěvková organizace, zabezpečit všechny potřebné 
úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1b) tohoto 
usnesení
Zodpovídá: Bc. David Střelák, ředitel SVČ Ostrava Zábřeh, p.o.
Termín: 31.12.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro