Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:02:26
bod č. 44. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2200/ZM1418/34          .....             31

1) si vyhrazuje
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních 
účelových dotací v rámci výzvy "100 let 
republiky: Ostrava 1918 - 2018" žadatelům uvedeným v příloze 
č. 1 předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí pro nesplnění formálních 
náležitostí


2200/ZM1418/34          .....             31

2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 
- 2018" žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí pro nesplnění formálních 
náležitostí


2200/ZM1418/34          .....             31

3) si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 
- 2018" ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v 
příloze č. 2 předloženého materiálu


2200/ZM1418/34          .....             31

4) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 
příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu, a to ve výši dle 
přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle bodu tohoto 
usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


2200/ZM1418/34          .....             31

5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 465 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7100 o 140 tis. Kč

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7100 o 30 tis. Kč

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7100 o 50 tis. Kč

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7100 o 50 tis. Kč

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7100 o 45 tis. Kč

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7100 o 35 tis. Kč

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7100 o 25 tis. Kč

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7100 o 25 tis. Kč

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7100 o 35 tis. Kč

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7100 o 30 tis. Kč

 


2200/ZM1418/34          .....             31

6) ukládá
radě města


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro