Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 15:00:00
bod č. 42. - Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a daru za účelem zabezpečení prevence kriminality
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2197/ZM1418/34          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy Krizovému centru Ostrava, z.s., Ruská 94/29, 703 00, 
Ostrava - Vítkovice, IČO:22735283 ve výši 400.000 Kč a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého 
materiálu

2197/ZM1418/34          .....             30
2) rozhodlo
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
statutárního města Ostravy České republice - 
Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. 
dubna 1682/24, 782 99 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 
75151502 ve výši 250.000 Kč a o uzavření darovací 
smlouvy dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 
předloženého materiálu

2197/ZM1418/34          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují běžné výdaje v ORJ 180
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401     o            650 tis. Kč

- zvyšují se ostatní neinvestiční transfery 
jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180
na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401     o           250 tis. Kč

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a 
podobným organizacím
na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401     o           400 tis. Kč

2197/ZM1418/34          .....             30
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro