Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 13:19:35
bod č. 7. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2188/ZM1418/34          .....             35
1) volí
kandidáty:
1. pana DXXXXXX AXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
2. paní MXXXX BXXXXXXXXXX trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
    navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
3. pana Ing. AXXXX BXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXX navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),
4. paní KXXXXXXX ČXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
    navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
5. pana KXXXX FXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
    navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
6. pana JXXX GXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, navrženého
    panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
7. paní RXXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
    navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
8. paní LXXXXX LXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX navrženou
    panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
9. paní MXXXXXXXX PXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
    navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
10. paní Mgr. Bc. AXXXX SXXXXXXXX, MBA, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM),
11. paní Mgr. AXXX VXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
12. paní Ing. MXXXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
13. paní Bc. KXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
14. paní Ing. KXXXXXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
15. paní JUDr. JXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX
      navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM),
16. paní Ing. AXXXX NXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
      navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
17. paní HXXXXX NXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011)
 
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Pro
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro