Zasedání č. 201803 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 11.04.2018 13:18:18
bod č. 56. - Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2186/ZM1418/34          .....             32
1) rozhodlo
uzavřít Darovací smlouvu s Ostravskou univerzitou, 
Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 
88 987 k níže uvedeným nemovitým věcem v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřeným městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to:

- pozemek parc. č. 213/1
- pozemek parc. č. 213/4
- pozemek parc. č. 213/16
- pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, 
obč. vybavenost
- pozemek parc. č. 213/20
- pozemek parc. č. 213/22
- pozemek parc. č. 213/23
- pozemek parc. č. 213/24
- pozemek parc. č. 214/10
- pozemek parc. č. 225/9
- pozemek parc. č. 225/10
- pozemek parc. č. 3465/7
- pozemek parc. č. 3465/8
- pozemek parc. č. 3466/3
- pozemek parc. č. 3960
- pozemek parc. č. 3961
- pozemek parc. č. 3962 
- pozemek parc. č. 3963
- pozemek parc. č. 3964
- pozemek parc. č. 3965 
- pozemek parc. č. 3966
- pozemek parc. č. 3967
- pozemek parc. č. 3968
- pozemek parc. č. 3969
- pozemek parc. č. 3970/2
- pozemek parc. č. 3971/2
- pozemek parc. č. 3972/2 
- pozemek parc. č. 3979/2
- pozemek parc. č. 3980
- pozemek parc. č. 3981
- pozemek parc. č. 3982
- pozemek parc. č. 3983 
- pozemek parc. č. 3984
- pozemek parc. č. 3985
- pozemek parc. č. 3986
- pozemek parc. č. 3987 
- pozemek parc. č. 3988
- pozemek parc. č. 3989
- pozemek parc. č. 3990
- pozemek parc. č. 3991
- pozemek parc. č. 3992
- pozemek parc. č. 3993
- pozemek parc. č. 3994
- pozemek parc. č. 3995 
- pozemek parc. č. 3997
- pozemek parc. č. 3998
- pozemek parc. č. 3999
- pozemek parc. č. 4000
- pozemek parc. č. 4001
- pozemek parc. č. 4002
- pozemek parc. č. 3468/5

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Nehlasoval Ing. Petr Stachura : Nehlasoval
Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro