Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:58:10
bod č. 64. - Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostravy zkráceným postupem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2173/ZM1418/33          .....             34

1) rozhodlo
na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu Ostravy v usnesení č. 0799/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015, 1473/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016 a 1869/ZM1418/28 ze dne 20.9.2017 o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ostravy zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”)


2173/ZM1418/33          .....             34

2) rozhodlo
o ukončení pořizování změny Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 51, 57, 60, 64A, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 64K, 64L dle důvodové zprávy předloženého materiálu


2173/ZM1418/33          .....             34

3) rozhodlo
o pozastavení pořizování změny územního plánu Ostravy v lokalitě č. 65 dle důvodové zprávy předloženého materiálu


2173/ZM1418/33          .....             34

4) rozhodlo
o pořízení změny Územního plánu Ostravy u položek č. 161 a 169 zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona dle důvodové zprávy předloženého materiálu


2173/ZM1418/33          .....             34

5) rozhodlo
na základě § 43 odst. 3 stavebního zákona v rámci změny č. 2 Územního plánu Ostravy doplnit prvky regulačního plánu v území vymezeném v příloze č. 1 předloženého materiálu


2173/ZM1418/33          .....             34

6) schvaluje
obsah návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


2173/ZM1418/33          .....             34

7) rozhodlo
rozdělit položky Změny č. 2 Územního plánu Ostravy do dvou samostatných změn 2a, 2b dle důvodové zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro