Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:51:30
bod č. 63. - Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - vše v rámci projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2171/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
přijmout darem nemovité věci, a to pozemky:

a) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

- p.p.č. 971/11
- p.p.č. 971/29
- p.p.č. 1120/8
- p.p.č. 1120/9
- p.p.č. 1120/10

b) v k.ú. Přívoz, obec Ostrava

- p.p.č. 784/5
- p.p.č. 784/6


c) v k.ú. Koblov, obec Ostrava
- spoluvlastnický podíl k pozemku parc.č. 915/27 ve výši 1/2


d) v k.ú. Koblov, obec Ostrava

- parc.č. 873/1
- parc.č. 915/19
- parc.č. 915/23


e) v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

- parc.č. 895/3
- parc.č. 895/5
- parc.č. 899/7
- parc.č. 899/18
- parc.č. 926/12
- parc.č. 926/41
- parc.č. 926/42
- parc.č. 926/43
- parc.č. 928/11


od vlastníka Region Poodří, IČO 695 81 762, sídlo Bartošovice č.p. 1, 742 54 Bartošovice

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2171/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 971/13, trvalý travní porost, o výměře 25 m2, která je dle geometrického plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/25, ost. plocha, ost. komunikace- část pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/26, trvalý travní porost- část pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 24 m2, která je dle geometrického plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/27
od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6)- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6)- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4)- XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4)- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6)
za celkovou cenu obvyklou 13.740,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro