Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:50:03
bod č. 60. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2168/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to:
- část pozemku p. p. č. 225, zahrada, díl g), o výměře 48 m2  a část pozemku p. č. st. 10, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl h), o výměře 233 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 1621, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 281 m2,- část pozemku p. p. č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č.213/1, zahrada,- část pozemku p. č. st. 579, zast. plocha  a nádvoří, zbořeniště, díl d), o výměře 229 m2, část pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl e), o výměře 221 m2 a část pozemku p. p. č. 995/11, zahrada, díl f), o výměře 57 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, zahrada, o výměře 507 m2,- část pozemku p.p.č. 995/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 995/17, ost. plocha, jiná plocha
za
nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, a to za:
- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 231/2, zahrada,- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 911/1, ost. plocha, ost. komunikace
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, to vše za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá kladné stanovisko k záměru města směnit nemovité věci, svěřené městskému obvodu
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro