Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:49:41
bod č. 59. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby k nemovitostem v k. ú. Svinov, obec Ostrava svěřených městskému obvodu Svinov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2167/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1958/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


2167/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města
zřídit právo stavby k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeným městskému obvodu Svinov, a to:

- k pozemku parc. č. 3475/30, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 16 m2
- k pozemku parc. č. 3475/29, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2
- k pozemku parc. č. 3162/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2 m2
- k pozemku parc. č. 3162/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2
- k pozemku parc. č. 3162/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2
- k pozemku parc. č. 3162/4, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 448 m2

- k části pozemku parc. č. 3475/1 o výměře 158 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/31 v k. ú. Svinov

- k části pozemku parc. č. 3162/1 o výměře 181 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3162/10 v k. ú. Svinov

- k části pozemku parc. č. 3475/15 o výměře 1 446 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/15 v k. ú. Svinov


(ul. Sjízdná x ul. Opavská, v blízkosti prodejny Lídl Česká republika v.o.s. v Ostravě - Svinově)

dle geometrického plánu 2794 - 707/2017, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro