Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:45:51
bod č. 54. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2162/ZM1418/33          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu Vítkovice

Samostatná stezka pro cyklisty (SO 01) Cyklostezka v úseku od km 2,480 – do km 3,890, na pozemcích parc. č. 1301/1, 1301/2, 1301/4 a 1304/1 v katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava, vedená pod inventárním číslem 154454 v pořizovací hodnotě 7.524.038,08 Kč 


2162/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


2162/ZM1418/33          .....             32

3) žádá
starostu městského obvodu Vítkovice o zajištění udržitelnosti projektu "Cyklostezky – úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová“

•dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 1578/2013/OER a o spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu

•dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování z úvěru Evropské investiční banky ev. č. 3100/2008/OFR a o spolupráci s odborem financí a rozpočtu MMO v případě potřeby

Zodpovídá: Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice
Termín: 15.12.2027
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro