Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:45:25
bod č. 53. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2161/ZM1418/33          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému obvodu Poruba

- Cyklostezka, chodníky (SO 101.2) na pozemcích parc. č. 838, 839, 840, 891, 892, 893/1, 894/1, 895/3, 895/4, 895/5, 896/70, 896/74, 897, 898/1, 898/7, 898/8, 898/10, 1084/1, 1084/24, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1161, 1162, 1195/1, 1197, 2955/1, 2969/1, 2990, 2994 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 991/11, 4425/1, 4426/18 v katastrálním území Poruba-sever, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 157873 v pořizovací hodnotě 13.864.625,54 Kč,

- pozemek parc. č. 895/3, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 101243 v hodnotě 5.242,- Kč,  

- pozemek parc. č. 2990, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ostatní plocha, zeleň, inv. č. 51066 v hodnotě 2.568.320,- Kč,  

- pozemek parc. č. 4425/1 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52634 v hodnotě 2.514.400,- Kč,  

- pozemek parc. č. 4426/18 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, ostatní plocha, silnice, inv. č. 157987 v hodnotě 4.495,31 Kč.  


2161/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro