Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:44:46
bod č. 39. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku (lokalita ul. Cingrova), návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr města neprodat části pozemků (lokalita Na Karolíně), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2159/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
že nemá záměr prodat, případně zřídit právo stavby
k části pozemku parc. č. 2620/93 o výměře 280 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

dle zákresu, který je přílohou č. 1/5 předloženého materiálu


2159/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 4131/1
pozemek parc. č. 4131/2
pozemek parc. č. 4131/3
pozemek parc. č. 4131/4

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

a zároveň rozhodlo prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2159/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
že nemá záměr prodat části pozemků, a to:

- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře 278 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3463/58 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3463/60 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3463/59 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3463/62 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro