Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:42:29
bod č. 38. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2158/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to:

- pozemek parc.č. 2879/15
- pozemek parc.č. 2886/15
- pozemek parc.č. 2902/2
- pozemek parc.č. 2902/4
- pozemek parc.č. 2904/27
- pozemek parc.č. 3853/16 


2158/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr směnit
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 526/13, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 160 m2
- část pozemku p.p.č. 526/13, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2 

dle geodetického zaměření pozemků ze dne 1. 1. 2016, vyhotoveného společností Geodak, s.r.o. 

za

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o., Jánská 1660/28, 746 01 Opava, IČO: 447 38 633, a to:

- část pozemku p.p.č. 526/5, ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2
- část pozemku p.p.č. 528/10, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 23 m2

dle geodetického zaměření pozemků ze dne 1. 1. 2016, vyhotoveného společností Geodak, s.r.o. 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro