Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:42:06
bod č. 37. - Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2157/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2157/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2028/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice


2157/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města darovat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, a to:


- část pozemku parc. č. 1293/7 o výměře 184 m2, která je označena jako pozemek parc. č. 1293/7,


- část pozemku parc. č. 974/7 o výměře 38 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


- část pozemku parc. č. 672/1 (díl a) o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 3519/3 (díl b) o výměře 53 m2, obě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 672/5 o výměře 110 m2,


Moravskoslezskému kraji, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci se sídlem Úprkova 1, 702 23, Ostrava - Přívoz, IČO: 000 95 711

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 


2157/ZM1418/33          .....             32

4) rozhodlo
přijmout darem části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, od vlastníka Moravskoslezský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci se sídlem Úprkova 1, 702 23, Ostrava - Přívoz, IČO: 000 95 711, a to části pozemku parc. č. 974/2:

- o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/16
- o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/17
- o výměře 46 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/18
- o výměře 36 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/11
- o výměře 85 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/12
- o výměře 173 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/13
- o výměře 62 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/14,

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro