Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:41:40
bod č. 36. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2156/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat část nemovité věci:


- část pozemku parc.č. 659/175 o výměře 137 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2805 - 84/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 659/304 v k.ú. Svinov, obec Ostrava


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 


2156/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat část nemovité věci:


- část pozemku p.p.č. 162/44 o výměře 275 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2608 - 16/2017 vyhotoveného pro k.ú. Muglinov, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 162/55 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 


2156/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci:

- pozemek parc.č. 588/1

- pozemek parc.č. 588/2

- pozemek parc.č. 588/3

- pozemek parc.č.585

- pozemek parc.č. 590/2

- pozemek parc.č. 592

- pozemek parc.č. 593

- pozemek parc.č. 1876/1

- pozemek parc.č. 1877

- pozemek parc.č. 605/1

- pozemek parc.č. 605/2

- pozemek parc.č. 606

- pozemek parc.č. 607,

všechny v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Slezská Ostrava


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro