Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:41:16
bod č. 35. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2155/ZM1418/33          .....             32

1) projednalo
žádost Povodí Odry, státního podniku, IČO 708 90 021, sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26, týkající se darování nemovitých věcí v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Polanka nad Odrou:

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada

- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada

- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada

- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada

- část pozemku parc. č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná plocha

- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2
- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2
- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2
- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2


2155/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou:

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada

- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada

- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada

- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada

- část pozemku parc.č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná plocha

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná plocha

- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2
- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2 


a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2155/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou, a to pozemek:

- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2
- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro