Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:40:20
bod č. 32. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2152/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to od:
- XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16)- XXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16)- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)
za cenu obvyklou celkem ve výši 20.588,00 Kč
a uzavřít Kupní smlouvu a vzdání se předkupního práva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2152/ZM1418/33          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly uvedeného pozemku statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2152/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly uvedeného pozemku statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro