Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:38:59
bod č. 28. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2148/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovité věci:

a) v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 126/1
- parc.č. 127
- parc.č. 128/1
- parc.č. 521
- parc.č. 526/5
- parc.č. 790/104
- parc.č. 790/105
- parc.č. 790/106
- parc.č. 790/108
- parc.č. 790/109
- parc.č. 790/110
- parc.č. 790/111
- parc.č. 790/112
- parc.č. 790/113
- parc.č. 790/114
- parc.č. 790/116
- parc.č. 790/117
- parc.č. 790/118
- parc.č. 928/5
- parc.č. 983/8
- parc.č. 2148/10
- parc.č. 2182/3
- parc.č. 2214/1
- parc.č. 3049

b) v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, a to pozemky:

- parc.č. 1442/1
- parc.č. 1442/3
- parc.č. 1442/6
- parc.č. 1442/15
- parc.č. 1442/19
- parc.č. 1442/23

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši celkem 2.776.404,00 Kč


a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2148/ZM1418/33          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2148/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro